Bishop’s House, Kalenahalli

Bishop’s House, Kalenahalli

ParsihBishop’s House, Kalenahalli
PlaceKalenahalli, Mandya
Parish Vicar/Station DirectorFr. Saji Pariyappanal
Mass timingsWeek Days: 6.45am
Sunday: 7am
Contact Address Bishop’s House, Kalenahalli P.O., Mandya Dt., Karnataka -571402 571402
Phone8050525212, 7090175555
E-mail[email protected], [email protected]
StateKarnataka (KA)
CountryIndia